Login
Close
Inloggen
Registreren

Privacy Policy

Als vooraanstaand detacheringsbedrijf verzamelt LabResource B.V, (“het Bedrijf”) relevante persoonsgegevens van zijn adviseurs om uw behoeften op het gebied van dienstverband en arbeidscontract te begrijpen en daarop te reageren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze informatie in goed vertrouwen wordt gedeeld. Dit Privacybeleid voor de Bedrijfswebsite tracht aan die verwachting te voldoen door uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen en hoe u daarover met ons kunt communiceren.

Het Bedrijf voldoet aan alle toepasselijke wetgeving op het gebied van Gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Om te voldoen aan de verplichtingen daarvan, past het Bedrijf de beginselen toe van gegevensbescherming die uiteen worden gezet in de toepasselijke wetgeving. In het kort vereisen deze beginselen dat persoonsgegevens:

 • Eerlijk en wettelijk moeten worden verwerkt en niet mogen worden verwerkt tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • Verkregen worden voor specifieke en wettelijke doeleinden en niet verder mogen worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met die doeleinden.
 • Adequaat, relevant en niet overmatig zijn.
 • Nauwkeurig zijn en, waar nodig, wordt bijgewerkt.
 • Niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
 • Verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van de betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben.
 • Beschermd worden door een voldoende mate van beveiliging.
 • Niet worden overgedragen zonder voldoende beveiliging.

Definitie van begrippen voor gegevensbescherming

Gegevens betekent informatie die elektronisch wordt opgeslagen op een computer of in bepaalde papieren dossiers. Hieronder vallen ook IT-systemen en CCTV-systemen.

Betrokkenen betekent voor het doel van dit beleid alle levende personen waarover het Bedrijf persoonsgegevens bewaard.

Persoonsgegevens betekent gegevens met betrekking tot een levende persoon die op basis van die gegevens geïdentificeerd kan worden (of op basis van die gegevens en andere informatie die in bezit is, of met grote waarschijnlijkheid in bezit kan komen, van de gegevensbeheerder). Persoonsgegevens kunnen feitelijk zijn (zoals naam, adres of geboortedatum) of ze kunnen een oordeel inhouden (zoals een functioneringsgesprek).

Gegevensbeheerders zijn de personen of organisaties die de gegevens beheren en verantwoordelijk zijn voor het bewaren en het gebruik van de gegevens.

Gegevensgebruikers zijn onder meer werknemers van wie het werk erin bestaat om gebruik te maken van persoonsgegevens. Gegevensgebruikers hebben de plicht om de gegevens waar zij mee werken te beschermen door te allen tijde de beveiligingsrichtlijnen van het Bedrijf met betrekking tot de veiligheid van de gegevens te volgen.

Verwerking betekent het uitvoeren van een bewerking of een set van bewerkingen met betrekking tot gegevens, waaronder:

 • het verkrijgen, registreren en bewaren van gegevens;
 • het verzamelen, organiseren, opslaan, wijzigen of aanpassen van gegevens;
 • het opvragen, raadplegen of gebruiken van de gegevens,
 • het bekendmaken van de informatie of de gegevens door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken;
 • het uitlijnen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens.


Gevoelige persoonsgegevens zijn onder meer gegevens over iemands raciale of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of vergelijkbare overtuiging, lidmaatschap van een vakbeweging, fysieke of mentale gezondheid of toestand of seksuele voorkeur, strafrechtelijke veroordelingen of het begaan van een vermeend vergrijp. Gevoelige persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt onder strikte voorwaarden en vereisen gewoonlijk de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Verzamelen van gegevens

Het Bedrijf zet zich in om de privacy te beschermen van alle bezoekers aan onze website. Als u de website bekijkt en door de website bladert dan doet u dat anoniem. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan zal het Bedrijf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Contactgegevens en identiteitsgegevens – uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en postadres;
Resumé en beroepsgerelateerde informatie – arbeidsverleden, vaardigheden, onderwijs, arbeidsvereisten en referenties;

 • Optionele informatie – alle aanvullende informatie die u wilt delen als hulp bij uw arbeidsbemiddeling or gerelateerd aan een vacature; en
 • Het Bedrijf kan ook gegevens verzamelen (bijvoorbeeld samengestelde of demografische gegevens) door middel van cookies als hieronder beschreven onder “Cookies”. Deze informatie helpt ons om de ervaring van een bezoek aan de website van het Bedrijf beter te begrijpen en te verbeteren.

Kinderen

Als u jonger dan achttien (18) jaar oud bent, dan vragen wij u om geen persoonsgegevens te delen op deze website.

Beveiliging

Het Bedrijf zorgt ervoor dat de veiligheid van de persoonsgegevens die u op onze website met ons deelt wordt beschermd. Wij gebruiken Secure Socket Layer (SSL) gegevensversleuteling voor alle gegevensoverdracht en wij vragen u om een robuust wachtwoord aan te maken voor uw account (waar het aanmaken van een account beschikbaar is). Dit helpt om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen. Wij slaan uw informatie op en onderhouden die informatie in onze beveiligde serveromgeving waar de van toepassing zijnde fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Ook beperken wij de toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie tot uitsluitend die medewerkers die hiertoe toegang moeten hebben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.

Gebruik van persoonsgegevens

Het bedrijf verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden en zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden zonder uw toestemming tenzij wettelijk verplicht. Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens zal het Bedrijf altijd specificeren hoe wij van plan zijn om deze te gebruiken en wij zullen het niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden.

In het algemeen gebruikt en verwerkt het Bedrijf uw persoonsgegevens voor de volgende noodzakelijke bedrijfsprocessen:

 1. Om direct met u te communiceren; Medewerkers van het Bedrijf kunnen contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over vacatures, beste praktijken met u te delen en u andere informatie te geven waar u om gevraagd hebt.
 2. Potentiële werkgevers de gelegenheid te geven u te leren kennen: Het bedrijf kan uw informatie (diploma's, salarisvereisten, arbeidsverleden, enz.) delen met geïnteresseerde werkgevers zodat zij uw talenten kunnen vergelijken met hun specifieke behoeften.
 3. Wettelijke vereisten ondersteunen: het Bedrijf kan uw gegevens bekendmaken aan wettelijke instanties in gevallen waarbij sprake is van een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid, fraude of andere vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten.
 4. Overdracht van eigendom van het Bedrijf: Als het Bedrijf of een van onze dochterondernemingen wordt verkocht aan een ander bedrijf, dan kan uw informatie deel uitmaken van de verkoop als onderdeel van onze bedrijfsmiddelen.
 5. Het Bedrijf en zijn dochterondernemingen kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie die wij via de website over u verzameld hebben gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren.Om uw gegevens wettelijk te kunnen gebruiken beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden:

 

 • de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een contract afsluiten;
 • wettelijke verplichting;
 • het beschermen van uw vitale belangen of die van anderen;
 • onze wettelijke belangen; en
 • uw toestemming.


Om te voldoen aan onze regelgevende of wettelijke verplichtingen verzamelen wij persoonsgegevens, verifiëren deze en zorgen dat ze nauwkeurig en actueel blijven door middel van regelmatige controles en verwijderen de gegevens als wij die niet langer nodig hebben of verplicht zijn om die te bewaren. Wij kunnen ook informatie over u inwinnen van derden om ons te helpen bij uw detachering. Als u de informatie die wij nodig hebben niet met ons deelt, of er niet voor zorgt dat deze nauwkeurig of actueel is, dan zijn wij niet in staat om u onze diensten te verlenen.

Toestemming

In sommige gevallen vereist de toepasselijke wetgeving van ons dat wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor directe marketing bijvoorbeeld hebben wij uw toestemming nodig om u geïnformeerd te houden over ons nieuws, ontwikkelingen in de industrie, onze dienstverlening en detacheringsmogelijkheden die interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen dit doen via de telefoon, post, e-mail, tekstberichten of via andere digitale media.
U kunt beslissen hoeveel directe marketing u accepteert wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten.
Als wij contact met u opnemen om u feedback te vragen over hoe wij onze diensten kunnen verbeteren dan heeft u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden, of wilt u uw toestemming voor marketingcommunicatie intrekken, stuur dan een e-mail naar LabResource Communications.
Wanneer wij gevoelige persoonlijke gegevens over u gebruiken, zoals medische of biometrische gegevens, dan vragen wij u om toestemming. Voordat u toestemming geeft vertellen wij u welke informatie wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons dit te laten weten.

Verzamelen van gegevens

LabResource zet zich in om de privacy te beschermen van alle bezoekers aan onze website. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan zal LabResource de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Contactgegevens en identiteitsgegevens – uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en postadres
Resumé en beroepsgerelateerde informatie – arbeidsverleden, vaardigheden, opleiding, arbeidsvereisten en referenties:
 • Optionele informatie – alle aanvullende informatie die u wilt delen als hulp bij uw arbeidsbemiddeling of gerelateerd aan een vacature; en
 • LabResource verzamelt ook gegevens door middel van cookies, als beschreven onder “Cookieverklaring”. Deze informatie helpt ons om de ervaring van een bezoek aan de website van LabResource beter te begrijpen en om deze te verbeteren en te personaliseren.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies (“cookies”) om u te onderscheiden van andere gebruikers en om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een stuk informatie over uw bezoek dat wordt opgeslagen op uw computer en dat ons in staat stelt om uw ervaring te personaliseren. Een cookie is een klein bestand met letters en nummers dat wordt opgeslagen op uw browser of de harde schijf van uw computer. Een cookie kan informatie bevatten zoals de URL waar u vandaan komt, het IP-adres van uw computer (het internetadres van uw computer), welke webpagina’s u bezocht hebt op onze site en eventuele zoekopdrachten die u hebt ingevoerd.

Deze cookies helpt ons om u een goede ervaring te bieden als u door onze website bladert en ze helpen ons ook om onze website te verbeteren. Door verder te gaan met bladeren door de website, of door het invullen van formulieren op onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies,

Wij gebruiken om meerdere redenen first party en third party cookies (onze eigen cookies en cookies van derden). Sommige cookies is om technische redenen nodig voor de werking van onze website en wij noemen deze “essentiële” of “strikt noodzakelijke” cookies. Andere cookies stellen ons in staat om de interesses van onze gebruikers te volgen om hun ervaring van onze website te verbeteren. Derden plaatsen cookies via onze website voor analytische, personalisatie en andere doeleinden waaronder advertenties.
Wij kunnen de volgende typen cookies gebruiken:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die u in staat stellen om u aan te melden voor de beveiligde gedeelten van onze website en om uw account en nieuwsprofiel te personaliseren.
 • Analytische/prestatie-cookies Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers door onze website bewegen wanneer zij gebruik maken van de website. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden waar zij naar zoeken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkomt op onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).
 • Targeting Cookies. Deze cookies houden een bestand bij van uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u bezocht hebt en de koppelingen die u gevolgd hebt. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de weergegeven advertenties meer relevant te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook delen met derden.

U hebt het recht om te beslissen of u cookies toe wilt staan of af wilt wijzen.
Om uw cookie-instellingen te beheren moet u de instellingen van uw browser configureren.
U kunt de instellingen van uw webbrowser instellen of aanpassen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u kiest om cookies te weigeren, dan kunt u nog steeds onze website gebruiken maar uw toegang tot sommige functies en delen van onze website kan beperkt zijn. Omdat de middelen waarmee u cookies kunt weigeren met uw webbrowser kunnen verschillen per browser, moet u het help-menu van uw browser bezoeken voor meer informatie.

Derden
De cookies van derden die wij op deze website gebruiken zijn onder meer aanbieders van analyses zoals Google Analytics en Crazy Egg.

Google Analytics gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van de Diensten en te rapporteren over activiteiten en trends. Google Analytics kan ook informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van andere websites, apps en online hulpmiddelen. Meer informatie over de praktijken van Google kunt u vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/, en u kunt deze gegevensverwerking voorkomen (opt out) door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, die u kunt vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Wij hebben ook Crazy Egg aangesteld om de activiteiten van bezoekers te analyseren en nieuwe ontwerpen op deze website te testen. U kunt hierover meer leren en u afmelden voor dit gebruik op: https://www.crazyegg.com/opt-out.

Wij kunnen ook cookies van andere derden gebruiken voor analyse en advertenties. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via marketing@LabResource.nl.

Welke andere traceertechnologieën worden er gebruikt, zoals Web Beacons?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers aan een website te herkennen of te volgen. Wij kunnen ook andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals web beacons (soms ook wel “tracking pixels” of “clear gifs” genoemd). Dit zijn zeer kleine grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten die ons in staat stellen om te herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht (of een e-mail heeft geopend die wij hen gestuurd hebben). Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld [de verkeerspatronen van gebruikers te volgen van één pagina in onze websites naar een andere, om cookies af te geven of om ermee te communiceren om te begrijpen of u naar onze websites komt vanaf een online advertentie die wordt weergegeven op een website van derden, of om de prestaties van de website te verbeteren en om het succes van e-mail marketingcampagnes te meten]. In veel gevallen moeten cookies goed functioneren voor deze technologieën en het weigeren van cookies zal dit functioneren belemmeren.

Bewaring

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden als hieronder uiteengezet. Als u een verzoek hebt gedaan om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor om in bepaalde beperkte omstandigheden deze gegevens toch te bewaren in onze bestanden, zoals wanneer dergelijke persoonsgegevens nodig kunnen zijn om uw verzoek op te volgen om u af te melden voor verdere communicaties, geschillen te beslechten of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en financiële bewaarplicht.

Persoonsgegevens bijwerken

Om ervoor te zorgen dat medewerkers van het Bedrijf en potentiële werkgevers contact met u op kunnen nemen, vragen wij u om uw persoonsgegevens in ons systeem actueel te houden. Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of eventuele onnauwkeurigheden wilt verbeteren neem dan contact op met uw rekruteerder.

Beleidswijzigingen

Wij kunnen dit online privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, dan zullen wij het gewijzigde beleid bekendmaken op deze locatie. Het Bedrijf zal de bescherming van de informatie die wij verzamelen onder een eerder privacybeleid niet verminderen zonder uw toestemming.

Als u specifieke zorgen hebt over deze website of met betrekking tot het delen van informatie met het Bedrijf, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Copyright © 2020 Labresource   |  Sitemap   |  Privacy Policy   |  Algemene voorwaarden   |  All vacancies
Close

We hebben onze kracht van onze recruitmentdiensten samengevoegd om u beter van dienst te kunnen zijn.

LabResource maakt gebruik van cookies, om u als bezoeker een aangepaste, responsieve en persoonlijke gebruikservaring te bieden. Gaat u door met het gebruiken van onze website, stemt u ook in met het gebruik van cookies op onze website.
Close