Tel: 020 406 97 50 | info@labresource.nl | | LabResource

Disclaimer

Privacy
Als u besluit uw gegevens naar LabResource te zenden, geeft u LabResource daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. LabResource gaat te allen tijde volstrekt vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan derden met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen. De gegevens van werkzoekenden worden alleen in overleg en met toestemming van werkzoekenden verstrekt aan opdrachtgevers. LabResource wenst haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten en werkzoekenden. Door het verzamelen van bepaalde gegevens trachten wij ons dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers. Middels geautomatiseerde processen wordt e-mail verkeer gegenereerd naar werkzoekenden en klanten en krijgen deze de mogelijkheid hun eigen gegevens aan te passen en bij te werken. Om dit te bewerkstelligen zijn bepaalde gegevens online inzichtelijk en toegankelijk middels beveiligde inlogcodes. LabResource hanteert de grootste mogelijke zorg en vertrouwelijkheid omtrent verzamelde gegevens. Niettemin kan LabResource niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onenigheden.

Copyright
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van LabResource B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LabResource B.V..
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan LabResource niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.
Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door LabResource in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.
Kandidaten

Op zoek naar een nieuwe functie of benieuwd naar de mogelijkheden? LabResource biedt een groot aantal mogelijkheden voor startende en ervaren medewerkers in alle vakgebieden.

Klanten

Op zoek naar een nieuwe lab-professional? LabResource verzorgt uw personeelswerving op een doeltreffende en efficiënte wijze.

Follow us
LabResource combineert expertise, jarenlange ervaring en kwaliteit in laboratorium-recruitment
LabResource gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close