Tel: 020 406 97 50 | info@labresource.nl | | LabResource

Privacy Policy

Privacybeleid

Als vooraanstaand detacheringsbedrijf verzamelt LabResource B.V, (“het Bedrijf”) relevante persoonsgegevens van zijn adviseurs om uw behoeften op het gebied van dienstverband en arbeidscontract te begrijpen en daarop te reageren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze informatie in goed vertrouwen wordt gedeeld. Dit Privacybeleid voor de Bedrijfswebsite tracht aan die verwachting te voldoen door uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen en hoe u daarover met ons kunt communiceren.

Het Bedrijf voldoet aan alle toepasselijke wetgeving op het gebied van Gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Om te voldoen aan de verplichtingen daarvan, past het Bedrijf de beginselen toe van gegevensbescherming die uiteen worden gezet in de toepasselijke wetgeving. In het kort vereisen deze beginselen dat persoonsgegevens: 

 

 • Eerlijk en wettelijk moeten worden verwerkt en niet mogen worden verwerkt tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
 • Verkregen worden voor specifieke en wettelijke doeleinden en niet verder mogen worden verwerkt op een manier die niet overeenkomt met die doeleinden. 
 • Adequaat, relevant en niet overmatig zijn. 
 • Nauwkeurig zijn en, waar nodig, wordt bijgewerkt. 
 • Niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. 
 • Verwerkt worden in overeenstemming met de rechten van de betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben.
 • Beschermd worden door een voldoende mate van beveiliging.
 • Niet worden overgedragen zonder voldoende beveiliging.


Definitie van begrippen voor gegevensbescherming

Gegevens betekent informatie die elektronisch wordt opgeslagen op een computer of in bepaalde papieren dossiers. Hieronder vallen ook IT-systemen en CCTV-systemen.

Betrokkenen betekent voor het doel van dit beleid alle levende personen waarover het Bedrijf persoonsgegevens bewaard.

Persoonsgegevens betekent gegevens met betrekking tot een levende persoon die op basis van die gegevens geïdentificeerd kan worden (of op basis van die gegevens en andere informatie die in bezit is, of met grote waarschijnlijkheid in bezit kan komen, van de gegevensbeheerder). Persoonsgegevens kunnen feitelijk zijn (zoals naam, adres of geboortedatum) of ze kunnen een oordeel inhouden (zoals een functioneringsgesprek).

Gegevensbeheerders zijn de personen of organisaties die de gegevens beheren en verantwoordelijk zijn voor het bewaren en het gebruik van de gegevens.

Gegevensgebruikers zijn onder meer werknemers van wie het werk erin bestaat om gebruik te maken van persoonsgegevens. Gegevensgebruikers hebben de plicht om de gegevens waar zij mee werken te beschermen door te allen tijde de beveiligingsrichtlijnen van het Bedrijf met betrekking tot de veiligheid van de gegevens te volgen.

Verwerking betekent het uitvoeren van een bewerking of een set van bewerkingen met betrekking tot gegevens, waaronder:

 • het verkrijgen, registreren en bewaren van gegevens;
 • het verzamelen, organiseren, opslaan, wijzigen of aanpassen van gegevens;
 • het opvragen, raadplegen of gebruiken van de gegevens,
 • het bekendmaken van de informatie of de gegevens door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken;
 • het uitlijnen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens.


Gevoelige persoonsgegevens zijn onder meer gegevens over iemands raciale of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of vergelijkbare overtuiging, lidmaatschap van een vakbeweging, fysieke of mentale gezondheid of toestand of seksuele voorkeur, strafrechtelijke veroordelingen of het begaan van een vermeend vergrijp. Gevoelige persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt onder strikte voorwaarden en vereisen gewoonlijk de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Verzamelen van gegevens
Het bedrijf doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers van onze website te beschermen. Als u ervoor kiest om onze services te gebruiken, zal het bedrijf de volgende persoonlijke gegevens van u opvragen:
Contactgegevens en identiteitsgegevens – uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en postadres;
Resumé en beroepsgerelateerde informatie – arbeidsverleden, vaardigheden, onderwijs, arbeidsvereisten en referenties;

 • Optionele informatie – alle aanvullende informatie die u wilt delen als hulp bij uw arbeidsbemiddeling or gerelateerd aan een vacature; en
 • Het bedrijf verzamelt ook gegevens via cookies zoals hieronder beschreven onder "Cookies". Deze informatie helpt ons de ervaring van het bezoeken van de website van het bedrijf beter te begrijpen, aan te passen en te verbeteren.


Kinderen
Als u jonger dan achttien (18) jaar oud bent, dan vragen wij u om geen persoonsgegevens te delen op deze website.

Beveiliging
Het Bedrijf zorgt ervoor dat de veiligheid van de persoonsgegevens die u op onze website met ons deelt wordt beschermd. Wij gebruiken Secure Socket Layer (SSL) gegevensversleuteling voor alle gegevensoverdracht en wij vragen u om een robuust wachtwoord aan te maken voor uw account (waar het aanmaken van een account beschikbaar is). Dit helpt om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen. Wij slaan uw informatie op en onderhouden die informatie in onze beveiligde serveromgeving waar de van toepassing zijnde fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Ook beperken wij de toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie tot uitsluitend die medewerkers die hiertoe toegang moeten hebben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.
Gebruik van persoonsgegevens
Het bedrijf verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden en zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden zonder uw toestemming tenzij wettelijk verplicht. Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens zal het Bedrijf altijd specificeren hoe wij van plan zijn om deze te gebruiken en wij zullen het niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden.
In het algemeen gebruikt en verwerkt het Bedrijf uw persoonsgegevens voor de volgende noodzakelijke bedrijfsprocessen:

 1. Wanneer u een formulier op onze website verzendt, maken we een record van uw gegevens zodat wij u kunnen verzekeren van een goede follow-up en u kunnen ondersteunen bij uw zoektocht naar gekwalificeerd talent en diensten of een baan.
 2. Om direct met u te communiceren; Medewerkers van het Bedrijf kunnen contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over vacatures, beste praktijken met u te delen en u andere informatie te geven waar u om gevraagd hebt.
 3. Potentiële werkgevers de gelegenheid te geven u te leren kennen: Het bedrijf kan uw informatie (diploma's, salarisvereisten, arbeidsverleden, enz.) delen met geïnteresseerde werkgevers zodat zij uw talenten kunnen vergelijken met hun specifieke behoeften.
 4. Wettelijke vereisten ondersteunen: het Bedrijf kan uw gegevens bekendmaken aan wettelijke instanties in gevallen waarbij sprake is van een bedreiging voor de persoonlijke veiligheid, fraude of andere vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten.
 5. Overdracht van eigendom van het Bedrijf: Als het Bedrijf of een van onze dochterondernemingen wordt verkocht aan een ander bedrijf, dan kan uw informatie deel uitmaken van de verkoop als onderdeel van onze bedrijfsmiddelen.
 6. Het Bedrijf en zijn dochterondernemingen kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie die wij via de website over u verzameld hebben gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren.Om uw gegevens wettelijk te kunnen gebruiken beroepen wij ons op de volgende rechtsgronden:

 

 • de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een contract afsluiten;
 • wettelijke verplichting;
 • het beschermen van uw vitale belangen of die van anderen;
 • onze wettelijke belangen; en
 • uw toestemming.


Om te voldoen aan onze regelgevende of wettelijke verplichtingen verzamelen wij persoonsgegevens, verifiëren deze en zorgen dat ze nauwkeurig en actueel blijven door middel van regelmatige controles en verwijderen de gegevens als wij die niet langer nodig hebben of verplicht zijn om die te bewaren. Wij kunnen ook informatie over u inwinnen van derden om ons te helpen bij uw detachering. Als u de informatie die wij nodig hebben niet met ons deelt, of er niet voor zorgt dat deze nauwkeurig of actueel is, dan zijn wij niet in staat om u onze diensten te verlenen.

Toestemming
In sommige gevallen vereist de toepasselijke wetgeving van ons dat wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor directe marketing bijvoorbeeld hebben wij uw toestemming nodig om u geïnformeerd te houden over ons nieuws, ontwikkelingen in de industrie, onze dienstverlening en detacheringsmogelijkheden die interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen dit doen via de telefoon, post, e-mail, tekstberichten of via andere digitale media.
U kunt beslissen hoeveel directe marketing u accepteert wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten.
Als wij contact met u opnemen om u feedback te vragen over hoe wij onze diensten kunnen verbeteren dan heeft u de mogelijkheid om u daarvoor af te melden, of wilt u uw toestemming voor marketingcommunicatie intrekken, stuur dan een e-mail naar LabResource Communications.
Wanneer wij gevoelige persoonlijke gegevens over u gebruiken, zoals medische of biometrische gegevens, dan vragen wij u om toestemming. Voordat u toestemming geeft vertellen wij u welke informatie wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons dit te laten weten.

Overdracht van uw gegevens aan het buitenland
Door vrijwillig uw Europese persoonsgegevens met ons te delen gaat u akkoord met gebruikmaking daarvan door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid. Daarnaast is het Bedrijf een volledige dochteronderneming van Oxford Global Resources, een LLC die gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika. Als u op deze website persoonsgegevens met ons deelt en met het Bedrijf, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke persoonsgegeven kunnen worden overgedragen vanaf uw huidige locatie naar de kantoren en servers van het Bedrijf en zijn dochterondernemingen, agenten en dienstverleners die in ander landen buiten de EU gevestigd zijn. Hoewel het Bedrijf alle gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd worden in overeenstemming met de toepasselijke EU wetgeving, dient u zich ervan bewust te zijn dat het land waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen niet dezelfde mate van wetgeving inzake gegevensbescherming hoeft te hebben. Door deze website te bezoeken en persoonsgegevens te delen met deze website en/of het bedrijf geef u toestemming voor deze overdracht. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken als hieronder uiteengezet.

Uw toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken zoals hieronder uiteengezet. Als u wilt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit onze administratie of intrekking van toestemming voor de verwerking of overdracht van uw persoonlijke gegevens door het Bedrijf, kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken.

Cookies

Het bedrijf gebruikt "cookies" om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. Een cookie is een stukje informatie over uw bezoek dat op uw computer is opgeslagen en waarmee wij uw ervaring kunnen begrijpen en personaliseren.
Een cookie kan informatie bevatten zoals de URL waar u vandaan komt, het IP-adres van uw computer (het internetadres van uw computer), welke webpagina’s u bezocht hebt op onze site en eventuele zoekopdrachten die u hebt ingevoerd. U kunt u browser instellen om u te laten weten wanneer u een cookie ontvangt en u de keuze geven om deze al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook instellen om geen cookies te ontvangen. Als u dat doet kan het echter zijn dat gedeelten van sommige websites niet goed functioneren.

Bewaring
Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden als hieronder uiteengezet. Als u een verzoek hebt gedaan om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor om in bepaalde beperkte omstandigheden deze gegevens toch te bewaren in onze bestanden, zoals wanneer dergelijke persoonsgegevens nodig kunnen zijn om uw verzoek op te volgen om u af te melden voor verdere communicaties, geschillen te beslechten of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en financiële bewaarplicht.

Persoonsgegevens bijwerken
Om ervoor te zorgen dat medewerkers van het Bedrijf en potentiële werkgevers contact met u op kunnen nemen, vragen wij u om uw persoonsgegevens in ons systeem actueel te houden. Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of eventuele onnauwkeurigheden wilt verbeteren neem dan contact op met uw rekruteerder.

Beleidswijzigingen
Wij kunnen dit online privacybeleid van tijd tot tijd herzien. Indien wij substantiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, dan zullen wij het gewijzigde beleid bekendmaken op deze locatie. Het Bedrijf zal de bescherming van de informatie die wij verzamelen onder een eerder privacybeleid niet verminderen zonder uw toestemming.
Als u specifieke zorgen hebt over deze website of met betrekking tot het delen van informatie met het Bedrijf, neem dan contact met ons op door hier te klikken.

Kandidaten

Op zoek naar een nieuwe functie of benieuwd naar de mogelijkheden? LabResource biedt een groot aantal mogelijkheden voor startende en ervaren medewerkers in alle vakgebieden.

Klanten

Op zoek naar een nieuwe lab-professional? LabResource verzorgt uw personeelswerving op een doeltreffende en efficiënte wijze.

Follow us
LabResource combineert expertise, jarenlange ervaring en kwaliteit in laboratorium-recruitment
LabResource maakt gebruik van cookies, om u als bezoeker een aangepaste, responsieve en persoonlijke gebruikservaring te bieden. Gaat u door met het gebruiken van onze website, stemt u ook in met het gebruik van cookies op onze website. Meer weten?
Close